• ESG fejlesztési ütemterv

    UBM CSoport Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2021. március 31-én kiadta kibocsátói számára ESG Jelentési Útmutatóját, melynek célja a fenntartható vállalatirányítási koncepció erősödése Magyarországon. Az ajánlások fő eleme, hogy minden BÉT kibocsátó 2023-tól kezdődően évente ESG jelentést tegyen közzé. Az első kategória a belépő szint, amely esetében a kibocsátók önálló, nem szabványosított ESG jelentést tesznek közzé. A középhaladó szinten lévő kibocsátóktól elvárt, hogy ESG teljesítményükről jelentéseiket valamely elismert jelentési szabványnak megfelelően készítsék el. Az UBM Holding Nyrt. döntést hozott arról, hogy 2023-ban elkészíti első fenntarthatósági jelentését a 2022/2023-as üzleti évre vonatkozóan, és vállalja, hogy 1 éven belül teljesíti a középhaladó szint minden feltételét, beleértve a közép- és hosszú távú ESG célok felállítását, valamint a szabvány szerinti jelentést, 2025-ben pedig felkészül az integrált jelentés készítésére.

Az UBM csoport bemutatása

A 26 éves UBM Csoport szójadara importőrként kezdte működését, mára a hazai takarmánygyártás piacvezetője, jelenlegi 760 ezer tonnás termelési volumene dinamikusan növekszik. A csoport értékesítése a gabonafélék és az olajos magvak területén meghaladja az évi 800 ezer tonnát, a fehérje kereskedelem terén a 200 ezer tonnát. A Magyarország mellett Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában jelenlévő csoport magyar számviteli törvény szerinti árbevétele a 2022.06.30-án végződő üzleti évben 200 milliárd forint volt, melynek közel fele exportból származott. Az UBM Magyarország legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő és takarmánygyártó vállalkozása, 5 hazai és 2 külföldi gyáregységgel. A portfolió folyamatosan bővül: az UBM a kereskedelem és gyártás mellett komplex szaktanácsadással is támogatja partnerei sikereit. A több szakmai díjjal kitüntetett cégcsoport kiemelten foglalkozik az ágazat leginnovatívabb termékeinek forgalmazásával és a K+F területtel. A cég megalakulása óta elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett. Az UBM Csoport hosszú távú célja, hogy ne csak Magyarország vezető takarmánygyártója, fehérje kereskedője és az egyik meghatározó gabona kereskedője legyen, hanem a magas szintű magyar gyártás technológiára alapozva regionális szereplőként, a román, szerb, szlovák és osztrák piacokon végrehajtott beruházások eredményeként a térség meghatározó szereplőjévé váljon.

KÉRJÜK JELLEMEZZE JELENLEGI JELENTÉSI GYAKORLATÁT AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOKKAL

Milyen ESG közzétételt készít a vállalat jelenleg?

☐ Önálló jelentést (ESG/fenntarthatósági/CSR közzétételt)
☐ Integrált ESG/fenntarthatósági jelentést
☑ Nem készít jelentést

Amennyiben már most is közzétesz fenntarthatósági (ESG, CSR) jelentést, kérjük linkelje be annak elérhetőségét: …

Milyen gyakorisággal készíti a fenti jelentéseket?

☐ Éves
☐ Negyedéves
☑ Nem készít jelentést

Megfelel-e a jelentés valamilyen szabványrendszernek (pl. GRI, SASB)?

☐ Igen (ha igen melyik): …
☐ Nem
☑ Nem készít jelentést

Rendelkezik-e külső fél általi tanúsítással?

☐ Igen (ha igen ki a tanusító): …
☐ Nem
☑ Nem készít jelentést

Rendelkezik-e a cég ESG célkitűzésekkel?

☐ Igen (ha igen, mik ezek és ezeket nyomon követi-e?): …
☑ Nem

A FENTIEK ALAPJÁN A JELENLEGI GYAKORLATA SZERINT MELYIK SZINTHEZ SOROLNÁ CÉGÉT?

☐ Még egyikhez sem
☐ Belépő szint
☐ Középhaladó szint
☐ Haladó szint
☑ Nem tudom besorolni magam (kérjük fejtse ki, hogy mi okozza a nehézséget):

Az UBM Holding Nyrt. 2023-ban készíti el az első jelentését, mely során még nem alkalmaz szabványt, ESG célkitűzéseket pedig majd az abban foglaltak alapján fog rögzíteni. A társaság vállalja, hogy legkésőbb a fentieket követő 1 éven belül a középhaladó szint eléréséhez szükséges valamennyi feltételnek meg fog felelni.

KÉRJÜK VÁLASZOLJA MEG AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKET!

Mennyire tartja fontosnak az ESG kérdéseket, szerepel-e a vállalat stratégiájában ESG/fenntarthatósági célkitűzés?

☐ Fontosnak tartjuk, kitér rá a stratégia
☑ Fontosnak tartjuk, de a stratégia nem tér ki rá
☐ Pillanatnyilag még nem a fenntarthatóság kérdése van cégünknél fókuszban
☐ A fentiekbe nem sorolható a válaszom (kérjük, fejtse ki): …

Az ESG koncepció milyen aspektusa játszik legfontosabb szerepet az Önök vállalatánál?

☑Kockázatkezelés
☑ Befektetői igények
☐ Szabályozás
☑ Versenyhelyzet javítása
☑ Piaci lehetőségek kiaknázása
☐ Érintett felek elvárásai (kérjük, jelölje mely érintett felek a legfontosabbak, pl. munkavállalók,
ügyfelek, megrendelők, beszállítói lánc stb.)
☐ Egyéb (kérjük fejtse ki): …

Pilisvörösvár, 2023. január 30.UBM Holding Nyrt.

1. sz. melléklet (ESG fejlesztési ütemterv)

ESG kategória2022/20232023/20242024/2025
Közzététel jellege (önálló vagy integrált)önállóönállóönálló
Közzététel gyakorisága (éves, negyedéves)éveséveséves
A jelentés formátuma (egyszerű vagy szabványosított) egyszerűsítettszabványosítottszabványosított
Külső fél általi tanúsítás (van, nincs) nincsnincsnincs
Célkitűzések (vannak, nincsenek, nyomon követés van-e)vanvanvan
ESG kategória (szint) az év során (amiben a meglévő elemek alapján sorolható)belépő szint középhaladó szintközéphaladó szint
Fejlesztési célok az év végéig a szintlépéshez (pl.szabvány használata, tanúsítás, stb.)
nem szabványosítottGRI szabvány használataGRI szabvány használata
Tervezett intézkedések a tárgyév végéig (pl.: alapállapot meghatározása, jelentéstételi folyamatok/kapacitás felmérése, adatgyűjtési módszertan fejlesztése, lényegességi vizsgálat elvégzése, stb.)alapállapot meghatározása,
jelentéstételi folyamatok / kapacitás felmérése, adatgyűjtési módszertan elvégzése, lényegességi vizsgálat, KPI-ok meghatározása
adatgyűjtési módszertan fejlesztése, adatgyűjtési kapacitás bővítése, KPI-ok felülvizsgálata, nyomonkövetés kialakításaszámviteli rendszer alkalmassá tétele integrált jelentésre lényegesség és KPI-ok felülvizsgálata, nyomonkövetés