Bustyaházai László: A rovarfehérje-alapú takarmányok folyamatos fejlesztése új lehetőségeket nyithat meg az UBM számára

K+F

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az UBM élen jár az alternatív fehérjeforrások takarmány-alapanyagként való felhasználásában, melynek egyik jelentős lépése és egyben mérföldköve volt az Agroloop vállalattal kötött együttműködés. A rovarfehérje-alapú takarmányok számos kihívásra kínálhatnak megoldást, amellyel az iparág jelenleg szembesül. A termékek piacra kerülését minden esetben átfogó kutatómunka előzi meg, amely kiemelt jelentőséggel bír az olyan innovatív alapanyagok alkalmazása esetén, mint a rovarfehérje. A közös termékfejlesztés a beszállítóval már egészen a kezdő lépéstől lehetőséget nyújt a folyamatos visszacsatolásra és ezáltal a folyamatok optimalizálására, hogy a végtermék minősége és élvezeti értéke a lehető legmagasabb lehessen. A projekt aktualitásairól Bustyaházai Lászlóval, az UBM Csoport egyik tulajdonosával és Baranyay Henrikkel, az UBM K+F termékmenedzserével beszélgettünk.

Az eddigi tapasztalatok alapján milyen a megítélése, illetve fogadtatása a hazai piacon a rovarfehérje-alapú termékeknek? Vannak-e tévhitek, alaptalan félelmek?

Bustyaházai László: Úgy gondolom, hogy némileg könnyebb helyzetben vagyunk, mintha emberi fogyasztásra szánt élelmiszert állítanánk elő. A gazdasági haszonállatok és azok őseinek többségénél a rovarok fogyasztása a természetes táplálkozás része.  Az ezzel kapcsolatos jogszabályi háttér az EU-ban meglehetősen szigorúan szabályozza az előállítás körülményeit és a felhasználható alapanyagok minőségét. Élelmiszer-biztonsági szempontból elmondható, hogy nem jelent magasabb kockázatot más takarmány-alapanyaghoz képest. A feldolgozott termékek hőkezelésének és megjelenésének szabályozásával tovább fokozza a biztonságot a jogalkotó. Természetesen nem minden ok nélkül, tekintve, hogy ez szokott a leginkább fenntartásokra okot adó tényező lenni.

Baranyay Henrik: Ennek megfelelően viszont az előállított termékek megjelenésükben, ízükben és ami minket, takarmányosokat leginkább foglalkoztat beltartalmi értékeikben egyaránt eltérnek a természetben megtalálható élő, nyers formától.

Ez a legnagyobb kihívás, amellyel a termékfejlesztés, illetve az értékesítés során szembesültetek? Milyen megoldások születtek?

B.L.: Jelenleg igen. Ezért számos laboratóriumi, kis- és nagyüzemi próbát végeztünk és végzünk jelenleg is. Az első lépésben természetesen nutritív oldalról értékeljük a keletkező takarmány-alapanyagot. Ezen vizsgálatokból megállapítható, hogy az adott alapanyag milyen mértékben használható az egyes állatfajok takarmányai esetében, minden korcsoport sajátosságait, illetve a tenyésztő szervezetek ajánlásait figyelembe véve. A kapott eredmények alapján többek között arra a következtetésre jutottunk, hogy a lárvák takarmányozásánál kell kezdenünk a munkát, hogy olyan beltartalmi paraméterrel rendelkező alapanyagot kapjunk, amelyre ténylegesen szükségünk van. Itt nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a gyártó cég szakembereivel, hogy ez a napi gyakorlatban üzembiztosan megvalósuljon.

B.H.: Fontos szempont például, hogy a lárvák etetésére szánt takarmány nedvességtartalma milyen összefüggésben áll azzal, hogy a fenológiai fázisban tudják „szüretelni” a lárvát. Ennek optimalizálásával növelhető a termelékenység és csökkenthető az antinutritív faktorként értékelt kitin aránya. Nem csupán a lárvák nutritív értéke változik nagyon gyorsan, hanem a feldolgozott termékek íze és illata is, amelyekre műszeres aromavizsgálatokat is végzünk. Ezek alapján aromaprofilokat hozunk létre elektronikus orr segítségével, így nem csak a nutriteket tudjuk értékelni, hanem a keletkező termék ízletességét is. Ebben segítségünkre van egy „speciálisan képzett,” kifinomult ízérzékelésre képes állomány is, amelynek vezére Kapitány, a sárga-kék arapapagáj, aki meglehetősen őszintén közli a véleményét az elé tett élelem minőségéről.  A négy fokozatú skála a “finom”-tól  indul, és az “egész jó”-n, illetve a “megvető pillantás”-on keresztül a “felháborodottan a padlóra hajítás”-ig terjed. Emellett napos baromfikkal végeztünk kísérleteket több fajon is.

B.L.: Az eredmények alapján megkezdődött a szoros együttműködés a rovar-alapanyag előállítójával, hogy a jövőben kizárólag a kívánt termékeket tudják kínálni. A cél eléréséhez közeli infravörös spektroszkópiai (NIR-spektroszkópia) eljáráson alapuló gyors vizsgálati módszertannal is bővítettük az eddigi laboratóriumi szolgáltatásunkat, egy nemzetközi partneri együttműködésnek köszönhetően. A NIR-spektroszkópia elsősorban anyagösszetétel meghatározására alkalmas mérési módszer, melynek az alapja az egyes molekulák egyedi elnyelési mintázata, spektruma a közeli infravörös hullámhossz-tartományban. A besugárzó fény ebben az esetben az atomok közötti kötések rezgéseinek szintjén hat.

Jelenleg mely termékcsaládokban tervezitek bevezetni ezt az innovatív összetevőt?

B.L.: A nemzetközi trendeknek megfelelően elsősorban fehérjeforrásként, alapanyag-bázis bővítésre használtuk mi is. Ennek vannak jelenleg szakmai és gazdasági határai, így más irányba is elindultunk. Nagyon pontosan igyekeztünk leírni, valamint numerikus adatokkal meghatározni az addicionális előnyeit különböző hatóanyag-kombinációkban. Ez lehetővé teheti az alkalmazást más területeken, például takarmány-kiegészítőként, de erről bővebben majd a Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2024 elbírálása után beszélnénk.

A fotókon Kapitány, a kifinomult ízlésű fókuszcsoport-vezető, arapapagáj látható.

UBM-befektetésekkel kapcsolatos kérdések esetén állunk szíves rendelkezésére az investors@ubm.hu e-mail címen.

A jelen blogposzt kizárólag kommunikációs célokat szolgál, az nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési, jogi, pénzügyi, vagy közteherviseléssel kapcsolatos tanácsadásnak, sem részletes befektetési, vagy pénzügyi elemzésnek. Blogunkat kizárólag ismeretterjesztési és edukációs célból hoztuk létre, amellyel közösséget szeretnénk építeni. A jelen blogposztban foglalt tájékoztatás nem teljes körű.