UBM: Akvizícióval is erősítjük az export tevékenységünket

Horváth Péter UBM vezérigazgató

Az UBM legutóbbi éves jelentése szerint az export értékesítések aránya 47%-ról 48,5%-ra emelkedett a 2021-2022 üzleti évben. Ez a részarány jól mutatja a cégcsoport azon törekvését, hogy az UBM Csoport tovább erősíti a piaci jelenlétét a régióban: nem csak a környező országokban történő takarmány gyártás és kereskedelem, hanem a Magyarországról kiinduló gabona export tevékenység is kiemelt szerepet kap. A Magyarország mellett Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában jelenlévő csoport magyar számviteli törvény szerinti árbevétele a 2022.06.30-án végződő üzleti évben 200 milliárd forint volt, melynek közel fele exportból származott. Az UBM export üzletágának egyik fő feladata a baromfi, sertés és kérődző premixek, valamint takarmánykiegészítők értékesítése a nemzetközi piacokon, az üzletágak takarmányozási és technológiai szakembereinek szakmai támogatásával.

A regionális terjeszkedés és a 2023-as export tervek kapcsán Horváth Péterrel, az UBM Csoport vezérigazgatójával beszélgettünk.// UBM Befektetői Kapcsolatok: 2023-ra mi az UBM Csoport export-stratégiája? Mely országban és milyen területen tervezitek a bővítést, miért ott? 

Horváth Péter: A stratégiánk egyik fő eleme, vagyis a regionális jelenlét, nem változott. Továbbra is abban hiszünk, hogy regionálisan stabil, megkerülhetetlen vállalatcsoportként tudunk a piacon létezni és fejlődni. Ez alapján fontos meghatározni az idei konkrét célokat is, hiszen mind a jelenlegi tulajdonosi körnek, mind a befektetői körnek, mind pedig a teljes piacnak fel kell vázolni a következő lépéseket.

A 2023-as év folyamán akvizíciós tevékenységgel szeretnénk erősödni. Az elmúlt év megmutatta, hogy bizonytalan gazdasági helyzetben nehéz, szinten lehetetlen egy több éven keresztül átnyúló zöldmezős beruházásba fogni, hiszen a megvalósítás kockázata a többszörösére nőtt. Emellett jelenleg nincs idő kivárni az eredménytermelő fázisba fordulást, hiszen az ingatag piac ezt a fajta üzleti tervezést is bizonytalanná teszi.

// A fenti negatív környezeti hatás azonban előnyt is jelenthet.

Így van, a hektikus piacon a nem megfelelő módon reagáló cégek jelentős hátrányba kerülhetnek, ezáltal meggyengülhetnek, ami pedig lehetőséget ad a felvásárlásokra. Megfelelő tőkével és józan értékelésekkel megtalálhatjuk azokat a potenciálisan felvásárolható célokat és opciókat, amelyek a vállalatcsoport értékét, piaci erejét, valamint stabil regionális jelenlétét erősíthetik. Ez ráadásul azonnali addicionális jövedelmezőséget jelenthet, hiszen működő cégeket tervezünk felvásárolni.

// Az UBM Csoport mely országokat kezel prioritásként?

Területi értelemben elsősorban Romániára és Szerbiára fókuszálunk, mert Magyarországgal kiegészítve ezt a régiót tekintjük a jövőbeli állattenyésztés potenciáljának. A Nyugat-Európából ebbe a régióba áthúzódó állattenyésztési súlypont mindenképpen jelentős teret jelenthet a további növekedéshez.

Horváth Péter UBM vezérigazgató

// Várakozásaid szerint melyek azok a nemzetközi trendek, makrokörülmények, amelyek az export lehetőségek körét bővíthetik? 

Az állattenyésztés súlypontjának áthelyeződése az egyik ilyen trend, ami már világosan látható Európán belül. Ide kell sorolnunk a román és szerb állattenyésztésben tapasztalható változást is, ami egyértelműen az intenzívebb, nagyüzemi állattartás további megerősödését jelenti a háztáji kárára. Ez azt jelenti, hogy a piac koncentrálódik, hatékonyabb és a minőségre sokkal érzékenyebb kereslet jelenik meg, amely keresletet csak azok a takarmánygyártók fogják tudni kielégíteni, amelyek a technológiai-műszaki színvonalat tartják a legfontosabbnak a termelés során. Az UBM zászlaján ez az elv a kezdetek óta ott lobog.

// Az orosz-ukrán háború hogyan befolyásolta az UBM Csoport működését? 

A háború vállalatcsoportra gyakorolt hatása kettős, de ez talán nem meglepő. Negatív hatásként lehet említeni a bizonytalanná váló makrogazdasági környezetet, vagy az energiaárak drasztikus emelkedését is. Ez utóbbiról még korántsem mondható, hogy lecsengő fázisban van, hiszen hiába értük el januárban a háború előtti gáz- és áramár szinteket, a mostani téli szezonnak még csak a felénél tartunk, és a 2023. év végi árakról még nem tudunk semmit. Makrogazdasági szinten továbbra is kérdés az orosz és ukrán gabonaexport dinamikája a hozzá kapcsolódó árakkal, de ugyanígy megemlíthetjük a műtrágya árakat is, hiszen abban a földgáz ára a legnagyobb költségtényező.

A pozitív oldalon mindenképpen meg kell említeni a tavalyi év ukrán exportárait a szemes terményeknél, mert azok jóval alacsonyabbak voltak a magyar áraknál, jó lehetőséget kínálva a kereskedőknek és gyártóknak. Ráadásul az ukrán kukorica sokkal kisebb mértékben volt érintett a toxinkérdéssel, ellentétben a magyarral, amely az aszály miatt a harmadára-negyedére esett termés feldolgozhatóságát tovább rontotta.

// Mik jelenthetik az UBM Csoport növekedési forrásait? Mi a jövőbeni koncepciótok a növekedésre?

A növekedés forrásának legfontosabb tényezője az a belső igény és hit, hogy az általunk vizionált működési modellel és az annak alapjául szolgáló elvekkel jól tervezhetően értéket tudunk adni az üzleti partnereink kezébe. Ha a partnereink növekedési terveit ki tudjuk szolgálni ezzel a működési modellel, akkor szinte automatikus módon teremtődik meg a mi növekedésünk pályája is. A legfontosabb tehát, hogy a piaccal kell mozogni, fel kell ismerni a partnereink valódi igényét és annak megfelelően kell programoznunk az aktivitásunkat. Így nem maradunk le a piac mögött, de nem is kerülünk légüres térbe azzal, ha megelőzzük a piacot és túl gyorsan akarunk előretörni.

Kérdés, érdeklődés esetén örömmel állunk a befektetői körünk szíves rendelkezésére az investors@ubm.hu e-mail címen.

A fotókon Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója látható.

A jelen blogposzt kizárólag kommunikációs célokat szolgál, az nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési, jogi, pénzügyi, vagy közteherviseléssel kapcsolatos tanácsadásnak, sem részletes befektetési, vagy pénzügyi elemzésnek. Blogunkat kizárólag ismeretterjesztési és edukációs célból hoztuk létre, amellyel közösséget szeretnénk építeni. A jelen blogposztban foglalt tájékoztatás nem teljes körű.